Tussentijdse toets

Tijdens de rijopleiding zal er een tussentijdse toets ingepland gaan worden bij het cbr.

Een tussentijdse toets is een soort proefexamen. De toets duurt even lang als een rijexamen en
je moet dezelfde dingen doen. Zo kun je alvast wennen aan de examensituatie. En je krijgt tips
van een CBR-examinator. Als je de bijzondere verrichtingen goed uitvoert, kun je daarvoor zelfs
vrijstelling verdienen voor je rijexamen.

De tussentijdse toets wordt verplicht aangeboden door de rijschool. Dat betekend dat in overleg
met de leerling een geschikte moment uitgekozen wordt om de tussentijdse toets in te plannen.
Wij hebben uit ervaring kunnen concluderen dat na een afname van een tussentijdse toets de
kans op in één keer slagen aanzienlijk wordt verhoogd.

De hoofdzakelijke redenen voor het afnemen van een tussentijdse toets zijn :

  Vrijstellingen verdienen voor de bijzondere manoeuvres.

  Ervaren hoe het bij een “echte” examen aan toe gaat.

  Feedback en tips van de examinator.

Open chat